وزیر راه: دولت در طول تاریخ هیچ‌گاه درباره اجاره‌بها مداخله‌ای نکرده است!

  • 1398/04/20
  • 17:39
وزیر راه: دولت در طول تاریخ هیچ‌گاه درباره اجاره‌بها مداخله‌ای نکرده است!

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار